Murer/Betongarbeid

- stoping av betong
- pussing av vegger
- muring